O nama

          Na ove prostore Česi su počeli da se naseljavaju nakon aneksije BiH od strane Austro-Ugarske, prije oko 120 godina. Prvo su došli poljoprivrednici, a kasnije majstori, intelektualci. Česi su bili brojni i udruženi u društva i sva su nosila naziv "Česka beseda". Tako organizovani širili su i njegovali svoju kulturu, obrazovanje dostignuća u poljoprivredi, zanatstvu, školstvu, kulturi, sportu i dali veliki doprinos razvoju krajeva u kojima su živjeli i radili. Ostavili su dubok trag na svim prostorima.
          Tokom vremena došlo je do promjena tako da su mnogi počeli da se vraćaju u Češku. Prvo nakon I Svjetskog rata, pa II Svjetskog rata, a i tokom tek minulog rata. To je rezultiralo smanjenjem broja Čeha. Banja Luka, Prijedor, Prnjavor, Srbac i druge sredine imale su svoje društvo "Česka beseda". Sada je taj broj vrlo mali, te je odlučeno da se osnuje "Česka beseda" za Republiku Srpsku, sa sekcijama u Banja Luci, Prijedoru, Prnjavoru i Srpcu, eventualno u Doboju.
          To je urađeno 25. aprila 1998. godine u vijećnici Banskog dvora u Banja Luci, na Osnivačkoj skupštini.
          Da bi članovi "Česke besede" Udruženja Čeha Republike Srpske i javnost bili upoznati sa radom Udruženja, odlučeno je da se izdaje bilten.
          U prvom broju smo objavili sve o osnivanju "Česke besede" RS, kao i potrebne informacije

O nama

          Do našich krajů se začali Česi nastěhovávat po připojení BiH k Rakoosko-Uherskemu císarství, před asi 120 lety. Nejdříve přišli zemědelci a později řemeslníci a inteligence. Po svém pristěhováni zakládali kulturní spolky pod názvem "Česka beseda", kde pěstovali svou kulturu a českou řeč. Zdokonávali se v zemědelství, řemeslníctví, školství, kultůře a sportu. Svou svědomitostí a pracovitosoti přispěli ve velké míře k rozvoji krajin ve kterých žili a působili. Zanechali hluboký vliv na těchto prostorech.
          Během času došlo k změnám, a mnozí se začali vracet do Čech. Nejdříve po I. světové válce, pak po II. světove válce, a take během poslední války. Týmto stěhováním značně klesl počet Čechu a také zhasli "České besedy" které působili v Banjaluce, Prijedoru, Prnjavoru a v jinich menších osadách. Z těchto důvodu je rozhodnuto, že se založí "Česká beseda" Republiky Srpské se svími pobočkami v Banjaluce, Prijedoru, Prnjavoru, Srpcu a eventuálně v Doboji.
          "Česká beseda" je založena dne 25. dubna 1998. v Bansketi dvoře v Banjaluce kde se konala zakládajíci valná hromada.
          Aby členy "České besedy", zdrůžení Čechu Republiky Srpské, a take veřejnost, byli seznámení s činosti našeho združení, je rozhodnuto, že se bude tisknout buletin.
          V prvním císle uveřejňujeme všechny zakládní zprávy "České besedy" Republiky Srpské, jako i všechny ostatní potřebné informace.