GALERIJA 15

Značajni događaji u 2004. god.

6. mart
Proslava Uskrsa
6. mart
Proslava Uskrsa
20.maj
Izložba u Prijedoru
 
27. jun
Skupština Udruženja Čeha RS - Nova Ves
27. jun
Skupština Udruženja Čeha RS - Nova Ves
26. jul Prijedor
Potpisan ugovor o rekonstrukciji doma
26. jul Prijedor
Dom prije rekonstrukcije
3. avgust Prijedor
Rekonstrukcija je počela
22. avgust Prijedor
Proslava pokrivanja doma
   
26. oktobar Prijedor
Rekonstrukcija je završena
29. oktobar Prijedor
Ambasador Buchta svečano predaje dom
29. oktobar Prijedor
Proslava Dana Republike Češke
23. oktobar Mačino Brdo
Proslava završetka jesenjih radova
15. decembar Prijedor
Sveti Nikola
dijeli djeci poklone
17. decembar Prijedor
Proslava 50 god.
braka Gotvaldovih

30. jul Dobruška
Češka Republika
Kurs češkog jezika za krajane
iz cijelog svijeta

6. novembar
Agencija lokalne demokratije Trento i Građanski forum Prijedor u posjeti Briselu i Strasburu